EnvikenNetworks header image 1

Lördag 5 augusti 2017

August 4th, 2017

00:0000:00

Två och en halv minut lördagsfilosofier :)

Hedströms Eriks lastbil på besök!

May 20th, 2017

00:0000:00

Nu börjar Enviksdagen 2017

May 20th, 2017

00:0000:00

Sommartecken - Badbryggorna sjösätts i Övertänger

May 14th, 2017

00:0000:00

Även om det inte är badtemperatur i vattnet ännu så ligger nu de nya bryggorna vid badet i Övertänger och väntar på värmen!

Vi har pratat med de ansvariga och får dessutom en liten historia bakom badet vid G:a Skolan som nu är Camping.

Jan-Åke Holmdahl presenterar sommarens arbeten i Yttertänger.

May 14th, 2017

00:0000:00

Med ett strilande regn som bakgrundsmusik pratade Jan-Åke Holmdahl, Falu Kommuns vattensamordnare och projektledare, igenom de kommande arbetena med omkringboende. De flödesfrämjande åtgärderna påbörjas nu i Yttertänger, samtidigt ses då vägbron på vägen Yttertänger - Klockarnäs över. 

Bron över ån kommer tidigast v 33 att stängas, en gångbro kommer att finnas för att korsa bron till fots eller med cykel.

Arbetena kan komma att störa men samtidigt ska åtgärderna bestå kanske i 30 år eller mer så utslaget på tid får det anses som rimligt.

1 april Lördagsfilosofier med hel- & halvsanningar

March 31st, 2017

00:0000:00

Ett plötsligt infall i den mörka nattens mysiga duggregn... Filosofier runt 1:a aprilskämt och andra hel- & halvsanningar samt en tilbakablick på delar av den gångna veckan.

Samrådsmöte vid Piparån - En summering med Jan-Åke Holmdahl

March 26th, 2017

00:0000:00

När det nu är dags att börja med dammarbetena vid Piparån påverkar det också landsvägsbron över ån. De boende blir i 12 veckor utan möjlighet att passera ån med bil. Hur säkerheten vid brand, sjukdom eller olyckor ska lösas diskuterades med Falu Kommuns samordnare Jan-Åke Holmdahl. 

Det slutliga målet för de flödesfrämjande åtgärderna presenteras också av Jan-Åke, i korthet avses att man ska kunna "förtappa" och undvika att hamna i de lägen då man måste avbörda mycket stora mängder vatten.

Test - Repris på Niklas Norling om nya brandbilen till Enviken

February 20th, 2017

00:0000:00

Lite testande...