EnvikenNetworks header image 1

Samrådsmöte vid Piparån - En summering med Jan-Åke Holmdahl

26Mar

00:0000:00

När det nu är dags att börja med dammarbetena vid Piparån påverkar det också landsvägsbron över ån. De boende blir i 12 veckor utan möjlighet att passera ån med bil. Hur säkerheten vid brand, sjukdom eller olyckor ska lösas diskuterades med Falu Kommuns samordnare Jan-Åke Holmdahl. 

Det slutliga målet för de flödesfrämjande åtgärderna presenteras också av Jan-Åke, i korthet avses att man ska kunna "förtappa" och undvika att hamna i de lägen då man måste avbörda mycket stora mängder vatten.

Share | Download(Loading)