EnvikenNetworks header image 1

Jan-Åke Holmdahl presenterar sommarens arbeten i Yttertänger.

14May

00:0000:00

Med ett strilande regn som bakgrundsmusik pratade Jan-Åke Holmdahl, Falu Kommuns vattensamordnare och projektledare, igenom de kommande arbetena med omkringboende. De flödesfrämjande åtgärderna påbörjas nu i Yttertänger, samtidigt ses då vägbron på vägen Yttertänger - Klockarnäs över. 

Bron över ån kommer tidigast v 33 att stängas, en gångbro kommer att finnas för att korsa bron till fots eller med cykel.

Arbetena kan komma att störa men samtidigt ska åtgärderna bestå kanske i 30 år eller mer så utslaget på tid får det anses som rimligt.

Share | Download(Loading)